Trikoot

Verk­ko­kaup­pamme vali­koimaan kuuluu olen­naisena osana laa­dukkaat tree­nit­rikoot, joita on saa­ta­villa useassa eri värissä. 

Ulko­näöl­listen seik­kojen lisäksi tri­koissa on tärkeää niiden pysy­minen päällä. Tree­na­tessa haluat treenata, etkä nos­tella housuja jat­ku­vasti ylöspäin. Kor­kea­vyö­tä­röinen malli on huo­maa­maton päällä ja pysyy paikallaan. 

Soita 000 000 0000